رابطه بین دو نسل انسان اقتصادی در پرتو حرکت استکمالی نفس و مسیر نسل‌های آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه معارف اهل البیت علیهم السلام دانشگاه اصفهان

2 ---

چکیده

اقتصاددانان رفتاری در راستای نقد بر انسان اقتصادی منفعت‌طلب بر نسل جدیدی از انسان اقتصادی با تمرکز بر مقابله به‌مثل تکیه می‌کنند. مقاله حاضر با استفاده از نظریه حرکت جوهری اشتدادی نفس ملاصدرا، الگویی برای مراتب اشتدادی نفس در سیر صعودی خود، شامل چهار مرتبه نباتی، حیوانی، انسانی و ملکی ارائه و ارتباط آنها با یکدیگر را تبیین می‌کند. انسان اقتصادی رایج بر مرتبه حیوانی و انسان دیگرخواه یا مقابله به‌مثل کننده اقتصاد رفتاری بر مرتبه انسانی الگو قابل تطبیق است و هر دو طی توسعه اقتصادی غرب حاصل شده‌اند. دلالت مهم الگو آن است که نسل‌های انسان اقتصادی منحصر به این دو نبوده و انسان اقتصادی بعدی، یا homo Islamicus، که با تبعیت از دین و مجاهده با نفس حاصل می‌شود می‌تواند نسل جدید انسان علوم اجتماعیِ اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها