درباره نشریه

فلسفه و علوم انسانی مجله‌ای تخصصی  است و به بررسی مقاله‌هایی می‌پردازد که:

- تحقیقی و تحلیلی، و حاصل پژوهش و تفحص نویسنده و با موازین کامل پژوهشی و معیارهای مقالات علمی باشد.

- به یکی از زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، یا آلمانی نوشته شده ‌باشد.

- متن و ترجمه مقاله در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد.

 • حجم مقاله از 8000 کلمه بیشتر نباشد و شامل عنوان، چکیده (فارسی و عربی و  انگلیسی)، کلید واژه‌، طرح مسأله و موضوع، متن مقاله و نتیجه‌گیری باشد.
 • لطفا توجه بفرمایید: رویکرد نشریه دوفصلنامه فلسفه و علوم انسانی،  ارائه یافته‌های محققانه صاحب‌نظران و پژوهشگران در زمینه مناسبات «فلسفه و علوم انسانی» است و  پژوهش‌هایی که تنها به مسائل فلسفی یا علوم انسانی پرداخته باشند، در اولویت انتشار مجله قرار ندارند. 
 • چکیده مقاله به سه زبان فارسی و عربی و  انگلیسی حداقل 150 و  حداکثر 200 کلمه ارائه شود.
 •  کشور محل چاپ : ایران
 • سال شروع انتشار: 1401
 •  ناشرانتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران (irip.ac.ir) با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران (IPS)
 •  فرمت چاپی و الکترونیکی
 •  شاپای چاپی:
 •   شاپای الکترونیکی:   
 •  قابل دسترسی از: 
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

  پایگاه اطلاعات نشریات کشور(مگ ایران)

  پایگاه تخصصی مجلات نور

  پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 •  ضریب تأثیر(ISC)سال 
 •  درصد پذیرش مقالات: 
 •  وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 •  نوبت‌ انتشار: دوفصلنامه
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات بلی (با ذکر منبع)
 • زبان مجله: فارسی (چکیده عربی و  انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: حکمت- فلسفه 
 • نوع مجلهعلمی
 • رتبه: 
 •  دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی (با ذکر منبع)
 • نمایه شده:  بلی
 • هزینه ارسال مقاله: 
 • نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور
 • زمان داوری:  حداقل 5 هفته
 • منابع مالی مجله توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تأمین می‌شود.
 • ایمیل مجله:  philosophyandhumanities@irip.ac.ir