دوفصلنامه فلسفه و علوم انسانی

 

رویکرد نشریه دوفصلنامه فلسفه و علوم انسانی، ارائه یافته‌های محققانه صاحب‌نظران و پژوهشگران در زمینه مناسبات «فلسفه و علوم انسانی» است و  پژوهش‌هایی که تنها به مسائل فلسفی یا علوم انسانی پرداخته باشند، در اولویت انتشار مجله قرار ندارند.

 

 با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران (IPS)
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبله (با ذکر منبع)
 • زبان مجله: فارسی (چکیده عربی و  انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: حکمت- فلسفه 
 • نوع مجلهعلمی
 • رتبه: 
 •  دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله (با ذکر منبع)
 • نمایه شده: 
 • هزینه ارسال مقاله: 
 • نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور
 • زمان داوری:  حداقل 5 هفته
 • اجازه‌نامه مشترکات خلاقانه: ارجاع + بدون اشتقاق
 • -Creative Commons license‎BY-NC
 • ایمیل مجله:  philosophyandhumanities@irip.ac.ir

ابر واژگان