نویسنده = محمد تقی موحد ابطحی
امکان علوم انسانی اسلامی؛ تحلیلی مبتنی بر عقلانیت نقاد

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 237-260

سید محمد تقی موحد ابطحی